Historické povodně


Výpisy z Držkovské kroniky:

6.-7. září 1910 povodeň zaplavila celé údolí až po Bílý kopeček. Voda vzala vše co jí přišlo v cestu. Ohromné klády, palivové dříví, mosty, kupy sena, ba občané se museli vystěhovat z chalup kol potoka, nebyli jisti životem.

Nejhroznější bouře  byla 3. července 1926. Ve 3 hod. odpoledne se úplně setmělo, hrom bil za hromem, blesky se křižovaly. Trvala plné 2 hodiny. Lidé se třásli strachem, plakali a nejen z nížin od potoků, ale i z vesnice samé chystali se na útěk. Prádlo, peřiny a nejnutnější živobytí měli v uzlech na zádech. Jak se však dostali z příbytků? Voda na silnici vystoupila 3/4 m až nad schody obec. hostince. Lid byl takřka bez sebe. V chaloupkách pluly v síních škopky, putny, drůbež plula po vodě, ploty byly strhány, psi, kozy, vše se bilo s ohromnými víry, ale marně. Když voda spadla, užasl lid nad pohromou. Silnice byla vydrána, po úrodě ani památky.

Držková - 26.5. 2014

K povodni v obci Držková došlo po prudkém místním přívalovém dešti na jaře 2014. Voda zaplavila komunikace, sklepy a garáže v přízemí domů.

     

 

Držková - 31.7. 2016