Správci vodních toků


Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Tel.: 541 637 377, Fax: 541 637 403       www.pmo.cz

útvar VHD: Ing. Marek Viskot, tel.: 541 637 252, e-mail: viskot@pmo.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno - tel.: 541 211 737


Přímá správa Dřevnice a jejích bezejmenných přítoků ::

Provozní střediskoPovodí Moravy, s.p., provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín - Malenovice

tel.: 577 102 893, e-mail: provozzlin@pmo.cz

vedeoucí provozu: Ing. Foukal Jaroslav, tel.: 577 102 893, 607 747 034


Přímá správa Držkovského potoku a Červenky a jejich bezejmenných přítoků ::

Lesy České republiky, s. p. - Oblastní ředitelství - jižní Morava - Zlín

Březnická 5659, Zlín 760 01, Tel: 956 942 311, web: www.lesycr.cz

Martin Valouch tel.:724 524 002 e-mail: Martin.Valouch@lesycr.cz  rajon 206


Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - pobočka Brno

541 212 485, 541 421 073, mob.:724 185 619, 605 292 925