Vodní nádrže

IV. kategorie

V rámci povodí VT Červenka spravují Lesy ČR s.p. 3 vodní nádrže IV. kategorie s názvy

Červenky I.,Červenky II. a Červenky III.

Jedná se o dvě obtočné nádrže a jeden nebeský rybník.

 

Drobná obtočná nádrž IV. kategorie VN Hutě je napájena z Dřevnice a je ve správě PMO s.p.

Nádrže jsou převážně v zalesněných oblastech a pro průchod velkých vod pravděpodobně nevýznamné, mohou být však eventuálně využiti pro hasební vodu vpřípadě lesního požáru.padě lesního požáru.


Mapa rozmístění vodních nádrží v Držkové