Hladinoměry


Vodočty kategorie C [ výška hladiny v cm ]

ID profilu v POVIS P r o f i l Vodní tok Stav hladiny - graf on-line Mapa Evidenční list SPA    I. SPA   II. SPA  III.

C DřD -

Dřevnice/Držková

OBC585203_01

HP C DřD

Dřevnice

V Ráztokách

ř.km 36.967

- - Držková

ev.li HP C DřD

Značky jsou umístěny odborným odhadem pod mostovkou mostu, kalibrace značek se bude provádět při zvýšených vodních stavech.

 

90

 

 120

 

 150

 C DpD -

Držkovskýp/Držková

OBC585203_02

 HP C DpD

Držkovský p.

u Hasičárny

ř.km 0.516

- - Držková

ev.li HP C DpD

Značky jsou umístěny odborným odhadem pod mostovkou mostku, kalibrace značek se bude provádět při zvýšených vodních stavech.

 

60

 

90

 

110


Přehled Hlásných profilů přiřazených k dPP Držková v POVIS