Povodňová komise obce

PK je podřízena Povodňové komisi ORP Zlín. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Držková, Držková 106;   Dokumentace Povodňové komise je uložena na: OÚ Držková

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Související povodňové komise:

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP.


Povodňová komise obce Držková v POVIS

Adresa: Obec Držková 106, 763 19 Držková - Kašava

Telefon: 577 467 515

E-mail: info@drzkova.cz; Web: www.drzkova.cz

 

Příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

1.

Chudárek, Jan, Ing.

předseda

OÚ Držková, Držková 106

577 467 515

607 007 593

2.

Flám, David

místopředseda

IMECON Containers s.r.o, velitel JSDH Držková

776 778 056

3.

Dočkal, Petr

člen

OSVČ Držková 20

607 649 661
4.

Kögler, Lumír

člen

OSVČ Držková 34

774 784 223
5.

Marušák, Lubomír, Ing.

člen

 SFŽP ČR,  J.A. Bati 5645, Zlín 760 01

721 881 520
6.

Minařík, Ondřej

člen

IMECON Containers sro, Trnava 387, 763 18

608 607 797
7. Červenková, Jana zapisovatelka Podhoran Držková 602 642 407