E. Přílohy - přehled


E.1. Seznam zkratek

E.2. Schéma toku informací

E.3. Varovné signály sirén

E.4. Povodňová kniha

E.5. Osnova souhrnné zprávy o povodni

E.6. Návrh vyhlášení a odvolání povodňové aktivity

E.7. Evidenční listy hlásných profilů

E.8. Export dat z POVIS pro obec

E.9. Evidence BMIS

E.10. PPVN připojené k PP obce


FOTOGALERIE