Organizace dopravy


Při povodních je minimální předpoklad zaplavení a následné uzavírky páteřní komunikace II/489. K mírnému možnému rozlivu může docházet u soutoku Dřevnice  s Držkovským potokem v centru obce.

Dopravní omezení při povodních v obci Držková:

Id. omezení

Obec

Název omezení

Popis omezení

Vodní tok

Poloha
říční km

 5202

Držková

Zákaz vjezdu na silnici II/489

Možnost zaplavení mostu na hlavní komunikaci č. II/489

Držkovský p.

0.115

Objízdné trasy obce Držková budou vedeny:

po páteřní silnici II/489 směrem jih a dále do evakuačních míst

Id. objízdné trasy

Obec

Název objízdné trasy

Popis objízdné trasy

1751

Držková

OBJ_01_Držková

Objízdná trasa povede silnici II/489 směr severoseverovýchod na spojnici 437/2 z Hošťálkové do Bystřice pod Hostýnem a dále do evakuačních mís

1752 Držková OBJ_02_Držková Objízdná trasa budou vedeny silnici II/489 směr jih a dále směrem do evakuačních středisek

 


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.