Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce


Rozhodnými hlásnými profily pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce Držková na toku Dřevnice je hlásný profil kategorie C,

HP C DřD a na toku Držkovského potoku profil kategorie C -  HP C DpD


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Držková jsou na webovou aplikaci dPP Držková zařazeny:

ID SR stanice v POVIS Správa, vlastník
SR_Brusné ČHMÚ Praha
SR_Chvalčov obec Chvalčov
CHMU_307446 Holešov ČHMÚ Praha
SR_PRI Přílepy obec Přílepy
SR_Zeranovice Žeranovice Žeranovice

PMO_55 na VD Slušovice

Povodí Moravy s.p.
SR Maruška ČHMÚ Praha
SR Hošťálková ČHMÚ Praha
HVO_SR Hvozdná obec Hvozdná

Hlásné profily přiřazené k dPP Držková v POVIS
Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Držková v POVIS