E.7. Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A, B nebo C. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy a/nebo jim odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity.

Hlásný profil kategorie C - na DŘEVNICI

Evidenční list HP C DřD - Dřevnice v Držkové

 

Hlásný profil kategorie C - na Držkovském potoku

Evidenční list HP C DpD - Držkovský potok v Držkové